A Bank Impasse Appealed to the Financial Ombudsman

Dødvande med en bank resulterede i Ombudsmandens indblanding

Hvad handler tvisten om

Nogle gange kan kommunikationslinjer bryde sammen på trods af alle parters bedste intentioner. Når dette sker, kan MyChargeBack eskalere sagen yderligere for at indtræde en position som en neutral tredjepart, der kan være nødvendig for at løse tvisten. Dette er især tilfældet med indsigelser, der er komplicerede, hvor eksperter spiller en vigtig rolle for at opnå et vellykket resultat.

Det er netop, hvad denne sag viser. Vores klient var i en blindgyde, indtil MyChargeBack tog initiativet og appellerede sagen til et regeringsorgan, der løser økonomiske klager – I dette tilfælde Ombudsmanden.

S.A. er en britisk mand, der valgte at investere via en online handelsplatform. Desværre forsømte han at undersøge platformen inden han gjorde det. Som et resultat havde han inden for få uger deponeret næsten 9.000 GBP med et uetisk og ureguleret online investeringsmægler.

Flere anmodninger om tilbageførsel, resulterede i at 5% af hans penge blev refunderet. Alle yderligere anmodninger blev afvist af investeringsmægleren.

Strategi og taktik

Da der – teoretisk – var tale om en relativ simpel kortindsigelses sag, startede MyChargeBack med standardprocedure for en sådan indsigelsessag og rådgav vores klient med instrukser om hvordan han skulle kontakte sin kortudstedende. Desværre afviste bankens indsigelsesafdeling sagen, efter et kort gennemgang snarere end en dyb undersøgelse. De meddelte, at de omtvistede transaktioner tilsyneladende var til investeringsformål, og dertilhørende tab på grund af legitime investeringer ikke er berettigede til at foretage indsigelser, kravet blev med andre ord afvist. Men disse tab skyldtes ikke en legitim investering. De skyldtes svindel.

S.A. var forståeligt nok frustreret og bekymret over chancerne for at se sine penge igen. MyChargeBack var dog langt fra færdig. Vores erfaring havde forberedt os på dette mulige udfald, og vi vidste, hvordan vi kunne benytte vores ekspertise til at indlede næste trin, der ville maksimere vores chancer for succes.

Hvilken forskel MyChargeBack gjorde

I erkendelse af potentialet for at få en meningsfuld dialog med hans bank ikke var muligt, forberedte vi det nødvendige papirarbejde for S.A. til at indgive en klage til Financial Ombudsman Service (FOS). FOS er det britiske agentur, der er ansvarlig for formidling af forbrugerklager med virksomheder, der tilbyder finansielle tjenester, herunder banker.

Vi forblev i tæt kontakt med S.A., da ombudsmandens klage fortsatte, selv da den strakte sig over måneder. I sidste ende sendte FOS sin endelige dom til vores klient og hans bank.

Dommen? At banken havde taget fejl ved ikke at rejse en indsigelse. Da fristen for, at oprette en indsigelse nu var forbi, anbefalede FOS, at banken påtager sig tabet, og tilbagebetaler vores klient hele det beløb for de omstridte transaktioner fratrukket det lille beløb, som forhandleren allerede havde tilbagebetalt. Derudover skulle tillægges 8% rente fra datoen for den oprindelige indsigelses anmodning, tillagt yderligere 100 GBP for SA’s “svig og smerte”. Banken accepterede klogt dommen og refunderede straks vores klient. Det endelige resultat var fuldstændig sejr og ultimativ retfærdiggørelse af MyChargeBacks professionelle serviceydelse. Uden MyChargeBacks ekspertise ville sagen sandsynligvis have haft et meget andet resultat.

S.A.s indtryk

”Jeg ville bare sige tak for al din hjælp til at løse min sag. Det har taget noget tid, men i sidste ende været det hele værd. En stor tak til MyChargeBack igen. ”

Overblik: MyChargeBack I Storbritanien

  • Sagen involverede et kreditkorttab på næsten 9.000 GBP til en ureguleret investeringsmægler
    Den udstedende bank nægtede at hjælpe med tilbageførsel

    MyChargeBack forberedte og indgav en klage til Financial Ombudsman Service, hvilket førte til en vellykket omstødning af bankens beslutning

     

Sagen blev afgjort efter indblanding fra klagemyndighed

Betalingen returneret fra modtager banken.