Økonomisk forbrugerbeskyttelse

Overview

Inden du investerer penge, køber forsikring eller åbner en bankkonto, er det vigtigt at undersøge , at virksomheden, der håndterer dine penge, er pålidelig. For finansielle tjenester i Skandinaviener det vigtigt at være bekendt med følgende tilsynsorganer, der sikrer økonomisk beskyttelse.
Det er en kendsgerning, at der ofte opstår uoverensstemmelse med en broker , eller der kan være en uenighed med et kreditkortselskab eller en bank. I tilfælde af en indsigelse hvor en kunde ikke har modtaget det forventede resultat fra en udstedende bank og ønsker måske derfor at klage til en offentlig myndighed.
Følgende er en liste og en oversigt over finansielle forbrugerbeskyttelses organisationer i Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland. For finansielle sager, der omhandler mere end ét EU land, er det bedst tillige at konsultere EU’s finansielle forbrugerbeskyttelses organisation .
Professionelle på Pengeretur giver oplysninger til forbrugerne om tilbageførsler af kreditkort transaktioner, indsigelser af kontooverførsler og andre strategier for refundering af midler. Vi rådgiver kunder om indsigelses processen og de bedste måder at opnå en refundering på, især i tvister med uoverensstemmelser med en forretning eller broker.

Danmark – Det finansielle ankenævn

Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde.

Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold.

Før du klager til Det finansielle ankenævn, skal du have klaget til instituttet og fået afslag, et utilfredsstillende svar eller ikke modtaget svar inden fem uger, efter instituttet har modtaget din klage. I alle institutter er der en klageansvarlig. Dit finansielle institut kan oplyse, hvem der er klageansvarlig.

Danmark-Finanstilsynet

DFSA eller Finanstilsynet er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet og fungerer som sekretariat for Værdipapirrådet. Dets rolle er at regulere og føre tilsynmed de forskellige finansielle institutioner, der opererer i Danmark, herunder: banker, børser, realkredit institutter,  broker, forsikringsselskaber, pensionskasser og mere.

Dets hovedfunktioner er at øge gennemsigtigheden og forbedre rapporteringen blandt finansielle institutioner og at give information til forbrugere i Danmark. Det offentliggører virksomheder og finansielle institutioner der er under tilsyn og de behandler klager og disciplinære foranstaltninger.

Sverige–Finanstilsynet (Finansinspektionen)

Finanstilsynet i Sverige opererer under Sveriges finansministerium og er ansvarlig for licensering og regulering af finansielle institutioner i Sverige. Det giver også information, råd og beskyttelse til forbrugerne. Myndigheden giver retningslinjer for finansielle virksomheder, der søger licenser, og giver regelmæssigt tilsyn og inspektioner. Det forbeholder sig også retten til at tilbagekalde licenser, når situationen kræver det.

Finanstilsynet rapporterer om finansielle virksomheder, der leverer sub-par service, eller som fejlagtigt hævder at have licens. Det fungerer også som en problemløser og informerer regeringen om problemer med finansielle virksomheder, der kan påvirke Sveriges økonomi eller forbrugersikkerhed. Myndigheden offentliggøre også risikovurderinger til forbrugere af forskellige finansielle tjenester for at give dem mulighed for at opnå de bedste betingelser.

Finansmyndigheden i Norge–Finanstilsynet

Finansmyndigheden i Norge eller Finanstilsynet skaber gennemsigtighed om Norges finansielle institutioner, såsom banker, forsikringsselskaber, broker og mere. Regeringsorganisationen udsteder licenser til disse institutioner og kræver regelmæssigt rapportering og inspektion fra licenshavere. Webstedet indeholder detaljer om tilsynsprocessen og giver forbrugerne mulighed for at klage over finansielle institutioner.

Finanstilsynet giver kunderne oplysninger om autoriserede institutioner og informerer dem om virksomheder, der har modtaget advarsler fra myndigheden.  Finanstilsynet oplyser også om  detaljer vedrørendeforbrugerbeskyttelseslove og -regler for finansielle virksomheder. Finanstilsynet foretager en risikovurdering af finansielle tjenester, der skal hjælpe forbrugerne.

Finland-FIN-FSA-Finanstilsynet

Finlands FIN-FSA eller finansielle tilsynsmyndighed sikrer regulering og giver forbrugerne oplysninger om banker, broker, kapitalmarkeder og forsikringsselskaber. Dens opgave er at give gennemsigtighed på finansmarkederne og vurdere risici, så forbrugerne kan træffe sikre og rentable økonomiske beslutninger.

FIN-FSA udsteder og sikre overholdelse afretningslinjer for finanssektoren i Finland. Det sikre disse bestemmelser er synlige for offentligheden, så forbrugerne er klar over deres rettigheder og forpligtelser omkring finansielle tjenester. Finanstilsynet udsender også advarselslister om problematiske finansielle virksomheder og opdaterede nyheder og efterforskning, der kan gøre forbrugerne opmærksom på finansielle risici og tendenser. De fungerer også som vagthund for at forhindre hvidvaskning af penge og andre former for bedragerisk adfærd.

Island: Islands centralbank-Finanstilsynet (CBI-FSA)

Islands centralbank og Finanstilsynet fusionerede i 2020. Finanstilsynet udfører stadig alle sine opgaver, men under CBI’s regi. Finanstilsynet giver licenser til finansielle institutioner på Island, sikrer overholdelse af regler og leverer tjenester til forbrugere. Det offentliggør detaljerede regler og retningslinjer for regulering af finansielle virksomheder samt oplysninger om finansielle tjenester til kunder. Finanstilsynet behandler også forbrugerklager og har udviklet et særligt klageudvalg til dette formål.

EU: Det Europæiske System for Finanstilsyn (ESFS)

Det europæiske system for finanstilsyn består af flere organisationer, herunder European Systemic Risk Board, European Banking Authority, European Securities and Markets Authority og European Pensions and Occupational Pensions Authority. Forbrugere og organisationer, der søger bistand, bør søge den relevante organisation inden for ESFS.

Hver underorganisation er ansvarlig for at håndhæve regler i sin kategori og sikre gennemsigtighed om disse regler og oplysninger til forbrugerne. De leverer også peer reviews, formidlingstjenester og kan rette forbrugerklager til de relevante myndigheder

Case Studies

Personal Testimonials

[sp_testimonial id="402" ]